Scurt istoric

CARP este o asociaţie, persoană juridică de drept privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamentală, apolitică, înfiinţata in anul 1952
Scopul Asociaţiei este în principal sprijinirea membrilor prin acordarea de împrumuturi rambursabile, ajutoare nerambursabile şi alte modalitaţi de ajutor.
OBIECTIVE
Acordarea de împrumuturi membrilor
Acordarea de ajutoare sociale nerambursabile, băneşti sau materiale, membrilor
Acordarea de servicii gratuite şi/sau cu preţ diminuat, membrilor, în domeniul medical, turistic, hotelier
Reprezentarea membrilor şi apărarea punctelor lor de vedere şi a intereselor acestora
Realizarea de activităţi culturale, turistice, artistice, sportive, recreative în general.