No icon

INCETAREA

REGULAMENT CU PRIVIRE LA INCETAREA CALITATII DE MEMBRU CARP

In temeiul urmatoarelor prevederi statutare:

 ART.18. Calitatea de membru CARP inceteaza in urmatoarele cazuri:

 1. prin retragere
 • la cererea scrisa a membrului
 • in caz de transfer al membrului la alta asociatie CARP
 1. prin excludere
 • pentru neplata cotizatiei si contributiei pe o perioada de peste 12 luni
 • pentru incalcarea grava a prevederilor statutare sau prejudicierea materiala sau morala a asociatiei
 • pentru activitati ostile CARP
 1. prin deces

ART.19. La incetarea indiferent din ce motive a calitatii de membru CARP, sumele depuse cu titlu de cotizatie se restituie , la cerere, titularului sau urmasilor sai legali in caz de deces, dupa retinerea eventualelor sume datorate CARP-ului.

            Cotizatia a carei restituire nu s-a solicitat in termen de 3 ani de neplata a acesteia, ramane ca venit al CARP-ului.

            Sumele depuse cu titlu de contributie lunara nu se restituie la incetarea calitatii de membru CARP. Ele se regasesc in ajutoarele de deces si asistenta sociala, avand un caracter de intrajutorare mutuala intre membri CARP.

ART.20. Fostii membri care nu si-au ridicat cotizatia si li se aproba reinscrierea de catre Presedinte, au obligatia achitarii la zi a cotizatiei si contributiei pe perioada precedenta la nivelul valoric al taxelor la data reactivarii.

 

Consiliul Director aproba prezentul regulament:

 1. In caz de RETRAGERE
  1. Documente necesare:
   • i.      Carnet de membru CARP
   • ii.      Cerere de retragere scrisa
   • iii.      Buletin/carte de identitate
  2. Se vor incasa: 1 leu cheltuieli de intocmire a documentelor; contributia pentru 3 luni la nivelul ales anterior de catre  membru,  in cazul in care  nu sunt achitate la zi cotizatia si contributia si toate datoriile fata de CARP.
  3. Cotizatia dupa retinerea eventualelor sume datorate CARP-ului se va restitui la casieria centrala, personal, cu buletinul/cartea de identitate in original, de regula, in zilele de marti si joi a fiecarei saptamani .

 

 1. In caz de EXCLUDERE
  1. In cazul in care excluderea se datoreaza neachitarii cotizatiei si contributiei pe o perioada de peste 12 luni, cotizatia se afla la dispozitia membrului CARP timp de 3 ani. In cazul in care presedintele aproba reinscrierea in asociatie in decursul celor 3 ani, acesti membri au obligatia achitarii la zi a obligatiilor lunare pe perioada precedenta la nivelul valoric al taxelor la data reactivarii.
  2. Consiliul Director aproba celelalte situatii de excludere  conform art.18 din Statutul CARP.

 

 1. In caz de DECES
  1. Mod de calcul ajutor de deces
   • i.      Ajutorul pentru deces se va calcula corespunzator grilei existente pentru vechimea de pana la 31.05.2008, adica:

- Pana la 31.12.2007 – pe ani intregi, iar in cazul in care membrul nu are un an intreg pana la aceasta data se va acorda proportional cu nr. de luni pentru 2007.
- Pentru perioada 1.01.2008 – 31.05.2008 se va acorda proportional  cu nr. de luni(5 luni)

2,08 lei/luna (25:12 = 2,08)

-  4,16 lei/luna (50:12 = 4,16)

– 6,25 lei/luna (75:12 = 6,25)

   • ii.      De la 1.06.2008 se va restitui suma achitata de membrii pentru ajutorul de deces, contributia minima lunara pentru ajutorul de deces fiind de 3 lei.

- Suma totala se va rotunji la intreg.

  1. In situatia in care membrul CARP nu si-a achitat obligatiile lunare timp de 12 luni pana la data decesului, nu mai beneficiaza de ajutorul pentru deces , acesta nemaiavand calitatea de membru CARP .
  2. Documente necesare:
   • i.      Carnet de membru CARP
   • ii.      Certificat de deces in original
   • iii.      Buletin/carte de identitate al/a persoanei care ridica ajutorul de deces
   • iv.      Declaratie pe proprie raspundere a persoanei care ridica ajutorul de deces- formular tip
  3. Se vor incasa 1 leu cheltuieli de intocmire a documentelor si toate sumele datorate fata de CARP.
  4. Cotizatia si ajutorul pentru deces se vor achita la casieria centrala, personal, cu buletinul/cartea de identitate in original, de regula, in zilele de marti si joi a fiecarei saptamani sau prin posta pe cheltuiala solicitantului.

 

Consiliul Director,

Presedinte

PUNGA MIHAIL

Comment