No icon

Ajutoare nerambursabile

REGULAMENT CU PRIVIRE LA ACORDAREA AJUTOARELOR NERAMBURSABILE BANESTI DE LA 01.03.2022

ASOCIATIA  CASA DE AJUTOR RECIPROC  A PENSIONARILOR PRIMA-TIM

Timisoara Calea Bogdanestilor Nr.4

CUI 6280627

REGULAMENT

CU PRIVIRE LA ACORDAREA AJUTOARELOR NERAMBURSABILE BANESTI

Incepand cu  01.03.2022


In conformitate cu prevederile statutare si hotararile Consiliului Director, se stabileste prezentul regulament:

    PRESTATII SOCIALE

    Valoarea subventiei pentru prestatii sociale este in cuantum de 100 lei, cu exceptia celor de la pct.3.
    Prestatiile sociale se finanteaza din contributia de 6 lei/luna/membru.
    Se acorda ajutoare banesti nerambursabile pentru urmatoarele prestatii:
            Tratamente in statiuni sau cabinete medicale
            Spitalizari
            Lucrari stomatologice
            Analize laborator
            Protezari ortopedice, auditive
            Ochelari
            Alte servicii medicale

    Prestatiile sociale se deconteaza membrilor CARP-PRIMA TIM cu obligatiile achitate la zi, dupa 1 an vechime in asociatie, o singura data pe an.
    Documente necesare (dupa caz) pentru decontare:
            Bilet de tratament de la casa de pensii stampilat in statiune
            Adeverinta pentru tratament din statiune
            Chitanta pentru alte servicii medicale
            Buletin/carte de identitate in original
            Carnet membru CARP


    AJUTOARE BANESTI OCAZIONALE PENTRU MEMBRI CU VENITURI MICI SI ALTE AJUTOARE NERAMBURSABILE:

    Valoarea ajutorului nerambursabil este in cuantum de100 lei.
    Consiliul Director poate aproba ajutoare nerambursabile in cuantum care depaseste suma de 100 lei.
    Ajutoarele nerambursabile se finanteaza din contributia membrilor, din donatii si sponsorizari.
    Ajutoarele nerambursabile se deconteaza membrilor CARP-PRIMA TIM cu obligatiile achitate la zi, dupa 1 an vechime in asociatie, o singura data pe an, exceptie facand ajutoarele acordate in baza art.15  din Statut.
    Ajutoare  nerambursabile se acorda si cu prilejul sarbatorilor de : 1 OCTOMBRIE, PASTI si CRACIUN.
    Limita maxima a pensiei pentru acordarea de ajutoare nerambursabile va fi stabilita cu fiecare ocazie de catre Consiliul Director.
    Documente necesare :
            Buletin/carte de identitate in original
            Cupon de pensie(ultimul sau penultimul)
            Carnet membru CARP


3.AJUTOARE NERAMBURSABILE PENTRU SPITALIZARE:

In functie de perioada de spitalizare aceste ajutoare se acorda astfel :

    pana la 5 zile inclusiv –100 lei/persoana;
    intre 6 zile si 15 zile inclusiv – 140 lei/persoana;
    peste 15 zile – 170lei/persoana.

- Documente necesare:

                Carnet de membru CARP
                Buletin/carte de identitate
                Bilet de iesire din spital

 

    Plata prestatiilor sociale si a ajutoarelor nerambursabile  catre membri  CARP-PRIMA TIM se face la casieria centrala, personal, cu buletinul/cartea de identitate in original, de regula, in data planificata sau prin posta pe cheltuiala solicitantului ori prin virament bancar.      

                                                

    Membri CARP-PRIMA TIM beneficiaza o singura data pe an fie de acordarea unui ajutor nerambursabil, fie de decontarea unei prestatii sociale.


Aprobat in sedinta Consiliului Director din data de 22.02.2022


              Presedinte - Mihail PUNGA                                                    

    Membrii :   - Stefan Petru

                   - Dagla Daniela

                        -Armean Stelian

                        -Neagu Elena

Comment