No icon

ACTUALIZAT 2024

REGULAMENT DE FUNCTIONARE AL PENSIUNII CARP Timisoara ACTUALIZAT 2024

REGULAMENT

DE FUNCTIONARE AL PENSIUNII CARP Timișoara

Vila “Zuela”

Art.1.

 GENERALITĂȚI

1.1.

PENSIUNEA CARP Timișoara, “Vila Zuela” situată în orașul Buziaș str. Principală nr. 11, este destinată membrilor CARP, pentru odihnă și efectuarea de tratamente medicale la bazele de tratament din Statiunea Buzias.

1.2.

 În pensiune pot fi cazate și alte persoane si grupuri organizate, in mod direct, sau prin intermediul “Booking” cu aprobare și tarife stabilite  de către Consiliul Director, pentru un numar de locuri prestabilit periodic.

Art.2.

CONDITII

2.1.

În pensiune, pe baza programarii intocmite la sediul CARP se vor caza membrii CARP cu vechime minimă de un an si cu cotizația și contribuția  achitate la zi. Membrii noi se pot caza dacă au cotizația și contribuția achitată anticipat pentru un an. Programarile se intocmesc ca urmare a solicitarii scrise a membrului CARP, conform anexa 4.

2.2.

 Persoanele sau grupurile organizate nemembre CARP se vor putea caza folosind rezervările prin intermediul “Booking- ului”, sau prin solicitare scrisa aprobata de conducerea  CARP Timisoara.

2.3.

 Cazarea copiilor cu vârste cuprinse între 0 – 7 ani se face gratuit, daca nu se solicita pat separat. Pentru cazarea copiilor cu vârste  de peste 7 ani sau 0 – 7 ani pentru care se solicita pat, se va achita contributie/ tarif la nivelul platit de insotitorul acestora.

2.4.

 Cazarea minorilor (persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani) se acceptă dacă sunt însoțiți de părinții, bunicii, sau alte peroane adulte din familie, iar in cazul grupurilor organizate, de cadre didactice , antrenori sau ghizi.

2.5.

Oaspeții sau musafirii persoanelor cazate, pot fi primiti în camere doar în intervalul orar 8 - 21 în condițiile respectării prevederilor art. 4.5. din prezentul Regulament.

2.6.

 Membrii CARP beneficiază de:

- sejur de 6 zile (prezentarea la cazare luni  începând cu ora 7,00 și plecare sâmbăta pana la ora 12,00) cu plata unei contribuții de 75 lei.

- sejur de 12 zile (prezentarea la cazare luni începând cu ora 7,00 și plecarea sambata urmatoare până la ora 12,00) cu plata unei contribuții de 200 lei ( 75 lei prima saptamana + 125 lei a doua saptamana).

Diferenta de cost pentru cazare este subvenționata de către CARP potrivit Hotararii Consiliului Director.

            Costul pentru una zi cazare este de 40 lei .

 Subventia pentru sejurul de 6 zile este de 125 lei  (5x40=200–75 = 125).

Subventia pentru sejurul de 12 zile este de 280 lei (12x40=480-200 = 280).

2.7.

Orice anulare a rezervării se va face în scris, direct la sediul din Timișoara sau prin alte mijloace de comunicare ( e-mail: carptm@carptimisoara.ro , fax : 0256 430 247 ) cu cel putin 2 ( doua ) saptamani ( 14 zile ) inainte de data inceperii sejurului rezervat.

2.8.

 Contribuția achitată pentru sejurul solicitat nu se restituie decat în urmatoarele situații:

-  renunțare scrisă înainte cu 14 zile lucratoare de data programată pentru sejur;

- spitalizare, boală dovedită cu scrisoare medicală de la medicul de familie, sau medicul specialist, deces in familie;

- neacceptarea reprogramarii în altă perioadă, în situatia cand pentru perioada solicitata nu s-a constituit o serie de minim 20 membrii.

2.9.

Retragerea din CARP, după sejurul petrecut la Pensiune dar înainte de împlinirea unui an de la înscriere, atrage suportarea valorii subvenției de care a beneficiat membrul, plata făcându-se la casieria CARP sau prin diminuarea cu acea valoare a fondului cotizat .

2.10.

Membrii care se cazează la Pensiune trebuie sa fie în depline facultăți fizice și psihice, apti pentru a se putea deplasa fără ajutor și a comunica si comporta civilizat cu celelalte persoane cazate si cu personalul CARP.

2.11.

 Membrii CARP, cat si alte persoane pot beneficia de sejururi de 12 zile calendaristice de cazare  si la solicitare contra cost, de demipensiune sau pensiune completa, de tratament balnear de 10 zile la bazele de tratament ale statiunii Buzias.

            - pentru membrii CARP cazarea este subventionata , acestora revenindu-le obligatia de plata doar a contributiei conf. art. 2.6 , iar contravaloarea micului dejun, pranzului  si a cinei, daca sunt  solicitate, de membrul cazat,  vor fi platite potrivit preturilor afisate la receptia pensiunii, direct  catre furnizorii de servicii de alimentatie publica cu care CARP Timisoara are incheiate protocoale de colaborare.

            - pentru solicitantii nemembri CARP , costul cazarii este de 40 lei / zi hoteliera / pat , oferind la solicitarea turistului cazat, demipensiune sau pensiune completa la preturile afisate la receptia pensiunii pentru mic dejun, pranz sau cina ale furnizorilor de servicii de alimentatie publica cu care CARP Timisoara are incheiate protocoale de colaborare. Aceste servicii se platesc direct furnizorului.

            - tratamentul persoanelor beneficiare de acest pachet se face la Baza de Tratament Balnear Buzias Hotel Silvana , cu care CARP Timisoara are incheiat un protocol de colaborare prin care se acorda discounturi la procedurile de tratament.

2.12.

Prin intermediul serviciului BOOKING , in perioada 01.04.  -  31.10. se pot face rezervari de locuri de cazare la preturile comunicate serviciului Booking . Pentru turistii cazati prin rezervari pe Booking se ofera , la solicitare in momentul cazarii , posibilitatea beneficierii de servicii de alimentatie publica la preturile afisate pentru mic dejun, pranz sau cina ale furnizorilor de servicii de alimentatie publica cu care CARP Timisoara are incheiate protocoale de colaborare. Plata acestor servicii se face direct furnizorului de servicii.

 

Art.3.

 PROGRAMAREA SEJURULUI

3.1.

Pensiunea este funcțională pentru membrii CARP în intervalul 01 aprilie – 31 octombrie cu condiția atingerii unui grad de ocupare pe sejur rezervat, de minim 20 de locuri. In situatia ca pentru un sejur s-au inscris mai putin de 20 de membri, acestora li se va oferi posibilitatea de reprogramare in alta perioada, cu acceptul lor. Daca perioada oferita nu este acceptata de membrul solicitant, acesta este indreptatit sa i se restituie contributia platita conf. art 2.6 .

3.2.

Pentru nemembri , grupuri, sau rezervari prin “Booking” cazarile se vor face in orice perioada care este aprobata de Consiliul Director.

3.3.

 Pentru a beneficia de sejur la pensiune, membrul CARP, începand cu data de 01 februarie, având asupra sa Carnetul de Membru, va depune la ghiseul nr.5 de la sediului CARP Timisoara, cererea tip și va achita contribuția aferentă sejurului si obligatiile statutare ( cotizatie + contributie ) pana la data sejurului rezervat.  Pentru membrii CARP care sunt cuprinsi in portofoliul agentilor sociali, in baza cererii semnata de solicitant impreuna cu carnetul de membru, a sumei aferente sejurului solicitat si a sumei pentru plata obligatiilor statutare aferente, se poate face rezervarea cazarii la pensiune pentru perioada dorita, prin agentul social.

3.4.

Dacă pentru o anumita perioadă sunt mai multe solicitări decat capacitatea de cazare, la ghiseu, se va prelua cererea “in asteptare” fara încasarea contribuției aferente sejurului solicitat. Urmare a unei renunțări, solicitarea va putea fi onorată, titularul cererii va fi anunțat telefonic, plata urmand a se face în următoarele 3 zile. Neefectuarea plății în cele 3 zile duce la anularea cererii în așteptare si redistribuirea locului liber.

3.5.

Angajatul CARP, responsabil cu programările la Pensiune, va întocmi și transmite administratorului Pensiunii tabelul cu rezervarile in ziua de joi a saptamanii premergatoare sejurului.

Art.4.

 CAZAREA

4.1.

 Membrii CARP programați se vor prezenta individual la Pensiune cu carnetul de membru CARP și cu actul de identitate, in prima zi de luni începand cu ora 7,00 din sejurul programat, vor completa fisa de anuntare a sosirii si plecarii care va fi verificata de realitatea datelor, iar apoi vor fi luati în evidență de către administratorul pensiunii, in acelasi timp se va verifica daca obligatiile statutare ( cotizatia lunara la fondul social si contributia) sunt platite la zi, cazarea făcându-se numai daca acestea sunt achitate.

4.2.

 Repartizarea pe camere se va face de catre administratorul Pensiunii. Persoanele cazate vor prelua, prin proces-verbal, urmatoarele:

- cheia si inventarul camerelor, lenjeria si prosoapele pentru un sejur;

- caseta personalizată a camerei cu inventarul acesteia și cheia casetei;

- cartela pentru acces în vilă.

4.3.

 După încheierea cazărilor,- in ziua de luni - administratorul Pensiunii va comunica salariatei CARP responsabila cu programarile la Pensiune, nominal membrii care nu s-au prezentat la cazare conform programării si numarul de locuri neocupate.

4.4.

 Persoanele cazate care nu elibereaza camera pana sambata la ora 12,00 din ziua incheierii sejurului, sau a ultimei zile de cazare pentru nemembrii CARP Timisoara,  in situatia ca exista locuri disponibile, pot ramane in continuare dar li se va percepe un tarif de cazare

- de 40 lei / loc / zi pentru membrii CARP si membrii grupurilor aprobate de Consiliul Director

- iar pentru nemembri – tarif booking .

4.5.

Toti ocupantii Pensiunii au obligatia de a respecta Regulile pentru sejurul în Pensiune. Regulile sunt afișate în fiecare cameră. De asemenea au obligația de a menține în buna stare inventarul existent atât cel din camere cât și din restul spațiilor interioare și exterioare.

4.6.

 Defecțiunile apărute în funcționarea dotărilor și a instalațiilor vor fi aduse de îndată la cunoștiința personalului salariat din Pensiune, iar acesta va lua  măsurile necesare de remediere.

4.7.

La incheierea sejurului, persoanele cazate vor preda personalului salariat din Pensiune bunurile preluate prin Proces verbal la sosire.

4.8.

În cazul producerii de pagube prin deteriorarea sau pierderea vreunui bun, administratorul Pensiunii va proceda la întocmirea unui proces verbal de constatare, care va fi semnat și de către persoana/persoanele vinovate. Procesul-verbal va fi transmis Serviciului Contabilitate CARP pentru stabilirea valorii pagubei (valoare de înlocuire și/sau cost de reparare) si recuperarea pagubei, inclusiv din fondul cotizat al membrului. Ceilalți cazati , nemembrii CARP, vor achita pe loc contravaloarea pagubelor.

4.9.

CARP Timisoara nu îsi asumă în nici un fel răspunderea pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incinta Pensiunii.

Art.5.

 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1.

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, CARP administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopuri determinate, explicite și legitime, datele personale care îi sunt furnizate de clienți.

 CARP procesează date cu caracter personal în vederea prestării serviciilor, în următoarele scopuri: - Rezervarea de camere, confirmarea rezervărilor, facturarea serviciilor, pentru a comunica cu clienții în diverse scopuri cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile asupra serviciilor sau acela de a solutiona diverse sesizări, furnizarea de informații a ofertelor, furnizarea informațiilor referitoare la obiectele uitate, toate având ca temei legal de prelucrare, interesul legitim.

Art.6.

            ANEXE

Se constituie anexe la prezentul regulament  urmatoarele :

 • Reguli de cazare in Pensiunea CARP - Anexa nr.1;
 • Proces-Verbal de predare a inventarului – Anexa 2;
 • Proces verbal de constatare pagube – Anexa 3,
 • Cerere tip, sau in asteptare - Anexa 4;
 • Comunicare rezervare loc si extras norme cazare - Anexa 5

Aprobat in Consiliul Director din data de   17 decembrie 2019

 

 

Presedinte

 Mihail PUNGA

 

Membrii CD:                                                        Comisia de cenzori :

 

   • Armean Stelian_______                 -  Barbu Aurora___________

 

   • Dagla Daniela _______                  -  Giuchici Rozalia ________

 

   • Neagu Elena ________                  -  Matei  Ilie    _____________

 

   • Stefan Petru ________

 

Anexa nr.1

REGULI

pentru sejur la Pensiunea CARP Timisoara

 

 Prezentele reguli sunt obligatorii pentru toate  persoanele, indiferent de calitate, prin însusi faptul cazarii .

Este obligatorie :

 1. Respectarea orelor de odihna din pensiune: 22:00 - 8.00 si 14:00 – 17:00.
 2. Mentinerea curateniei in camera si in spatiile exterioare;
 3. Efectuarea curateniei in oficiu dupa prepararea hranei si luarea mesei, inclusiv spalarea veselei folosite;
 4. Suportarea pagubelor produse.

 

Este interzis:

 • Accesul cu animale de companie;
 • Fumatul in camere , holuri sau coridoare;
 • Organizarea de petreceri  care sa deranjeze ocupantii vilei;
 • Sonorizarile de volum ridicat atat in interior cat si in exteriorul pensiunii;
 • Folosirea prosoapelor si a lenjeriei de pat in mod impropriu

( pentru procedurile de tratament, curatat  incaltamintea, sters pardoseala, etc. )

 • Pastrarea alimentelor si resturilor alimentare in camera, in afara frigiderului;
 • Aruncarea în WC a resturilor alimentare si obiectelor  care ar putea conduce la infundarea instalatiei de canalizare;
 • Accesul in pensiune cu consumatori electrici mari, resouri, radiatoare, ferbatoare;

 

Incalcarea repetata a acestor reguli conduce la pierderea dreptului de a fi cazat la Pensiunea CARP Timisoara.

 

                                                           Conducerea CARP Timisoara

In conformitate cu prevederile art.20.6, si art 2.12 din Regulamentul de functionare al Pensiunii Vila "Zuela" Buzias se stabilesc tarifele de cazare pentru anul 2023 dupa cum urmeaza:

1.Pentru membrii :

-Prima saptamana -100 lei

-A doua saptamana -150 lei

-Doua saptamani consecutive 180 Lei

2.Pentru nemembrii:

-70 lei/pat/zi

140 lei camera de trei paturi/zi

-160 lei/pat/zi pentru grupuri organizate

3. Booking

-180 lei camera de doua paturi/ zi

-200 lei camera de trei paturi /zi

 

 

 

 

Comment