No icon

actualizat19.01.2023

Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori

Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori

 

 1. Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timișoara PRIMA-TIM, Calea Bogdanestilor nr. 4 tel.0256242665, info@carptimisoara.ro

 

 1. Descrierea principalelor caracteristici ale imprumuturilor

 

Tipul de imprumut

Produse

 

a. IN LIMITA SOLDULUI COTIZAT majorat cu bonusul de vechime – 6% 

b. MINI –  până la 7.000 lei -  7%

c. INSTANT – de la 7.001 lei la 15.000 inclusiv -  8%

d. STANDARD – de la 15.001 până la 35.000 lei - 9%

e. AVANTAJ – de la 35.000 - 10%

f. PERSONAL – de la 7.001 – 10.000 lei inclusiv – 12%

g. 15.000 FIX – 15.000 lei – 12%

h. FIDEL - pentru împrumuturile de la 35.000 lei, se va acorda o reducere treptată a dobânzilor cu procente de câte 0,5%/an pentru fiecare nou împrumut solicitat. Reducerea totală a ratei dobânzii va fi de cel mult 2%/an. De aceasta facilitate vor beneficia cei care nu au înregistrat restanţe pe durata derulării ultimelor doua contracte de imprumut anterioare.

Conditii

 1. cotizația și contribuția lunară achitată pentru cel puțin 12 luni la data solicitării împrumutului pentru membri noi si achitata la zi pentru cei cu vechime de peste 12 luni;
 2. sold cotizat de cel puțin 20% din valoarea împrumutului, sau achitat din suma împrumutată pentru împrumuturi până la 15.000 de lei;
 3. sold cotizat de cel puțin 15% din valoarea împrumutului, sau achitat din suma împrumutată pentru împrumuturile de la 15.000 de lei;
 4. garanții potrivit art. 3 din prezentul regulament;
 5. contractele de împrumut se analizează şi se aprobă în termen de cel mult 7 zile de la data înregistrării acestora, iar plata se efectuează în ordinea aprobării. Pentru cazurile urgente, se poate aproba efectuarea plăţii împrumutului cu prioritate;
 6. împrumutul poate fi refuzat în situația în care se constată că solicitantul nu are capacitate suficientă de rambursare, are alte împrumuturi în derulare , are în istoric împrumuturi restante, nu are garanții suficiente sau oferă informații și documente false.
 7. membrul asociatiei care are domiciliul in alte judete decat Timis, Arad si Caras Severin, poate primi imprumut in limita soldului cotizat.

Perioade de acordare a imprumuturilor

 1. 6 luni - 24 luni ---- pentru sume de până la/inclusiv 7.000 lei
 2. 6 luni - 30 luni-----pentru sumele de la 7.001-15.000 lei
 3. 6 luni - 36 luni ---- pentru sume de la 15.001 lei până la 35.000 lei
 4. 6 luni - 48 luni---- pentru sume de la 35.000 lei până la 48.000 lei
 5. 6 luni - 24 luni----- PERSONAL
 6. 30 luni – 15.000 FIX

Ratele

Ratele se platesc lunar, conform graficului de rambursare care face parte integranta din contract, pana cel tarziu in ultima zi din luna.

Valoarea totala pe care va trebui sa o achitati

 1. Pentru împrumuturile cu valori de până la 35.000 lei, dobânda se va calcula la soldul anual rămas , după formula:

 

         Dobânda anuală =  Sold împrumut la început de an x rata anuală a dobânzii în%

 

Rata lunară de plată este fixă pe parcursul duratei fiecărui an de plată şi se calculează împărţind valoarea totală a împrumutului la numărul de luni pentru care se ia împrumutul , la care se însumează dobânda calculată pentru fiecare an în parte  împărţită la numărul de luni din an.

 1. Pentru împrumuturile care au valori de 35.000 lei sau mai mari, calcul dobânzii se face la soldul lunar rămas după formula:

 

         Dobânda  =  Sold împrumut  x rata anuală a dobânzi în% x 30 împărţit la 360

 

Rata lunară de plată este variabilă şi se calculează împărţind valoarea totală a împrumutului la numărul de luni pentru care se ia împrumutul la care, se însumeaza dobânda lunară calculată la soldul rămas al împrumutului.

Garantii necesare

Împrumutul se garantează, deplin și neafectat de condiții, cu toate drepturile de încasare din pensii și salarii, inclusiv alte venituri din orice activitate a împrumutatului și a altor persoane care garantează creditul (giranții). Numărul de giranți se stabilește ținându-se cont ca suma veniturilor lunare  nete din pensii și salarii ale împrumutatului și giranților să fie de cel putin 3 ori mai mari decât rata lunară (împrumut+dobândă) ce urmează a fi plătită de către împrumutat.

 1. Costurile imprumutului

Rata dobanzii

 a. IN LIMITA SOLDULUI COTIZAT majorat cu bonusul de vechime – 6% 

b. MINI –  până la 7.000 lei -  7%

c. INSTANT – de la 7.001 lei la 15.000 inclusiv -  8%

d. STANDARD – de la 15.001 până la 35.000 lei - 9%

e. AVANTAJ – de la 35.000 - 10%

f. PERSONAL – de la 7.001 – 10.000 lei inclusiv – 12%

g. 15.000 FIX – 15.000 lei – 12%

h. FIDEL - pentru împrumuturile de la 35.000 lei, se va acorda o reducere treptată a dobânzilor cu procente de câte 0,5%/an pentru fiecare nou împrumut solicitat. Reducerea totală a ratei dobânzii va fi de cel mult 2%/an. De aceasta facilitate vor beneficia cei care nu au înregistrat restanţe pe durata derulării ultimelor doua contracte de imprumut anterioare.

 

 1. Costuri aferente imprumutului

Alte costuri

Cheltuieli de analiză și întocmire a dosarului de împrumut:

a. IN LIMITA SOLDULUI COTIZAT majorat cu bonusul de vechime - fara 

b. MINI –  30 lei

c. INSTANT – 50 lei

d. STANDARD – 120 lei

e. AVANTAJ – 150 lei

f. PERSONAL – 100 lei

g. 15.000 FIX – 100 lei

Costuri in caz de intarziere la plata

In caz de întârziere la plată a obligațiilor ce decurg din contractul de împrumut se calculeaza o penalitate de 0,2% pe zi, care se aplică sumelor restante.Penalitatea se aplică inclusiv pentru cazurile de declarare a scadenței anticipate și trecerea la executare silită. Valoarea penalităților calculate poate depăși suma datorată.

 

 1. Aspecte juridice importante

Retragerea

Imprumutatul are la dispozitie 14 zile calendaristice de la incheierea contractului de imprumut in care se poate retrage fara a invoca motive.

Rambursare

anticipata

Împrumutatul are dreptul să ramburseze anticipat suma împrumutată în întregime sau parțial, fără costuri.

Alte drepturi

Dreptul de a fi informat despre contractul de imprumut si graficul de rambursare, fiind asigurati ca imprumutatul si girantii au luat la cunostiinta, sunt de acord si accepta prevederile Regulamentului de imprumut.

Alte raspunderi

În caz de neplată a 3 rate lunare, se va demara executarea silită a împrumutatului și a giranților, pentru sumele datorate, in conformitate cu prevederea contractuala de renuntare la beneficiul termenului care face ca obligația neachitata să devină exigibilă de îndată si in intregime, pe cheltuiala exclusivă a acestora, fără nici o altă formalitate, obligațiile financiare datorate devenind de îndată scadente.

Exemplu de calcul

 1. Suma imprumutata – 10.000 lei

Durata imprumutului – 24 luni

Dobanda – 8%/an

Calcul dobanda:  an 1 – 10000x 8% = 800 lei; an 2 – 5000x8%= 400 lei.

Total dobanda – 1200 lei

Rata lunara – an 1 = 484 lei, an 2 = 451 lei.

 1. Suma imprumutata – 48.000 lei

Durata imprumutului – 42 luni

Dobanda – 10%/an

Total dobanda – 8599 lei

Rata lunara descrescatoare cf.grafic ( rata 1 = 1543 lei, rata 42 =  1146 lei).

Dosarul de imprumut

Imprumutul se acorda in baza dosarului de imprumut care va cuprinde: carnetul de membru, cu contribuția și cotizația plătite la zi, buletin sau carte de identitate în original, talonul de pensie din luna în care se acordă împrumutul sau din luna anterioară/adeverința de la Casa Județeană de Pensii, în original iar pentru salariati, adeverință tip, primită de la ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM sau descărcată de pe www.carptimisoara.ro, completată, cu număr de înregistrare cu sau fără ștampilă şi adeverinţă cu stagiul de cotizare de la Casa Județeană de Pensii . Documentele sunt necesare atat pentru titular cat si pentru giranti.

 

Comment